top of page

E.M.E. Prevent & Rescue International

Sinds het begin van de jaren '90 is E.M.E. al actief op het terrein van: Advies, begeleiding, in- en verkoop van veiligheid- en trainingsmaterialen, alsmede het verstrekken van allerhande opleidingen en trainingen op dit terrein.

Daar ook in de huidige hectische tijden de menselijke factor altijd centraal blijft staan, op zowel uitvoerend als leidinggevend niveau, zullen onze adviezen en trainingen naast de maatgevende regelgeving, gebaseerd zijn op de specifieke risico inventarisatie en evaluatie, respect voor de bestaande bedrijfscultuur en het nastreven van de continuïteit van de onderneming.

Wij zijn daarbij zeker niet van 'pappen en nathouden', 'een half leeg glas' of 'gebakken lucht verhalen' ... want dat zet in de praktijk geen zoden aan de dijk !! Wij willen 'handjes aan het bed' en cursisten die er nadien echt klaar voor zijn.

Want: "Failing to prepare is . . preparing to fail !!"

Kortom: al meer dan 30 jaar .... maatwerk op locatie.

 

E.M.E. is daarbij innovatief, norm ontwikkelend en perfectionistisch ingesteld. Zijn er nieuwe branche relevante ontwikkelingen, noviteiten of innovatieve en nuttige producten op de markt gesignaleerd, dan trachten wij deze waar mogelijk, direct in te passen tijdens realistische trainingsscenario’s en/of in ons productaanbod.

Get in Touch
bottom of page