top of page

Medicinale Zuurstof

'Medicinale' zuurstof? Geen probleem!

Sinds de artikelen in het vakblad incident jaargang 3 in 2003 over het verstrekken van medicinale zuurstof en ongevallen met ongeschikte zuurstof cilinder afsluiters is er volop aandacht geweest voor dit item en zijn nadien in diverse bladen helaas vreemde opties geopperd; voor met name niet beroepshalve gebruikers; om zodoende met alternatieve middelen de strengere regelgeving te omzeilen.

Helaas komen daardoor zowel de gebruiker van de zuurstofkoffer alsmede verantwoordelijke instanties, overheden, instellingen, organisaties, besturen, adviseurs, beleidsmakers en/of handhavers in een grijs gebied terecht, waarbinnen vrije meningsuiting het hoogste goed lijkt en gewone logica, getrapte verantwoordelijkheid en een heldere structuur afwezig lijkt te zijn.

Zelden is er net als met onze primeur bij de entree op de markt van de AED in 1990, meer onzin uitgekraamd dan nu anno 2010-2020 over het gebruik van de Zuurstof. Anno 2019 is er zelfs weer een poging ondernomen tot her-invoer van een eenheidsdiploma  en wel dat van Evenementenhulpverlener. Waarbij het verstrekken van de Zuurstof dan weer 'net als vroeger' exclusief wordt voorbehouden aan een bepaalde certificaat bezitter. Niet te geloven dat potentiële cursisten en Instructeurs zich dit nog laten aanleunen en het klakkeloos als 'waarheid' aannemen. 

Er is maar één type zuurstof ! En of de inhoud van de Zuurstof cilinder nu bedoeld is voor het benutten als medicatie uit een huurfles op basis van een recept OF als zuurstof uit een eigendomsfles tijdens 'levensreddend handelen' !! De inhoud, werking en het gebruik is geheel identiek. 

Laat je dus niet voor dat karretje spannen en volg bij ons de gewenste Zuurstofcursus tot Zuurstof Eerste Hulpverlener of Zuurstof Instructeur.

Klik hier voor een artikel over Medicinale Zuurstof!

bottom of page