top of page

Instructeurs

Indien u reeds scholing in- of affiniteit met opleiding en instructie heeft kunt u bij EME altijd terecht voor een aantal interessante Instructeurs cursussen.  U krijgt daarmee na succesvolle afronding de bevoegdheid om zelfstandig les en herhalingscursussen te kunnen geven met gebruikmaking van de lesmaterialen en regelgeving van de betreffende organisatie. Dat kan in uw eigen bedrijf, school, instelling,..etc. of binnen ons eigen EME Instructeurs netwerk.

Daarnaast kunt u natuurlijk ook gebruik maken van onze examinator / assessor opties en ingeschakeld worden voor de onafhankelijke examinering via ons Examenbureau. Maar dat is uiteraard een specifiek ander traject.

Opties

 • DAN Europe

 • EFR

 • FAN

 • HSI/MFA International

 • MFFA Europe

 • NIKTA

 • BLS/AED Instructeur

 • EHBO Instructeur

 • EHBO buitensport Instructeur

 • BHV EHBO module Instructeur

 • BHV BRAND module Instructeur

 • 'Medische' Zuurstof instructeur

 • Duik Instructeur

Wij maken daarbij gebruik van de navolgende bronnen:

 • DAN Europe ®

 • ERC ®, EFR ®, FAN ® HSI ® 

 • Medic & Fire First Aid ® Europe

 • PADI ®

 • Zelf ontwikkelde modules

DAN instructeurs

DAN provider cursussen

Vroeg of laat kun je als duiker, duikbegeleider of duikkader betrokken worden bij een duikongeval. Het is dan nuttig, praktisch en relevant als je weet hoe je met de aanwezige hulpmiddelen de gewonde duiker of recreatie sporter kunt helpen in afwachting van de gealarmeerde hulpdiensten. Naast de specifieke duiksituatie is één en ander uiteraard ook bijzonder geschikt voor niet duikers, maar mensen die moeten kunnen helpen of verantwoordelijk zijn in, op en rondom locaties in waterrijke omstandigheden.

DAN Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies
Een basiscursus medische zuurstof gebruik voor leken hulpverleners. Deze opleiding geeft je inzicht in de risico’s met en het gebruik van medische zuurstof. Het is een vooral praktische opleiding om veilig via het ‘continuous flow’ en/of beademingsmasker, medische zuurstof te kunnen verstreken aan (bijna) drenkelingen. Doelgroepen hiervoor : de recreatie medewerker, reddingsbrigade, toezichthouder, zweminstructeur, outdoor- , kano- en zeil instructeurs..etc. Kort samengevat eenieder die recreatief in, op en om het water aanwezig is.

DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries
Overeenkomstig de vorige beschrijving maar dan vooral voor recreatie sporters die als duiker onderwater lucht onder druk hebben ingeademd uit een persluchtfles. In deze cursus wordt dus aanvullend informatie verstekt over duikfysica, het herkennen van duikongevallen en de behandeling daarvan met het gebruik van diverse zuurstofkoffer attributen zoals het ‘on demand ‘systeem. Naast de eerde vermelde doelgroepen komen hier natuurlijk rescue divers, duikkader niveau’s, recreatieplas beheerders, zwembad exploitanten met duikfaciliteiten, duiktrip boot beheerders,..etc. voor in aanmerking.

DAN Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries
Dit is een specifieke materiaal gebruik aanvulling op de bovenstaande cursussen. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan de doeltreffende montage, het gebruik en de specifieke meerwaarde van de beademingsballon (bag valve) en de Semi-automatische beademing – apparatuur ( manual trigger ventilation.). Voorvereiste is het doorlopen van de voorafgaande opleiding. Het betreft dus gevorderde niveau beademingstechnieken t.b.v. een niet meer ademende duiker. Uiteraard kan e.e.a. ook benut worden voor een reguliere drenkeling.

DAN Hazardous Marine Life Injuries
Een must voor iedere duiker of niet duiker met reisplannen naar verre oorden. Het gaat hierbij met name om het herkennen en behandelen van verwondingen die zijn ontstaan door contact met uitheemse en exclusievere diersoorten dan die wij in de Nederlandse wateren aantreffen.

Ook wordt nader ingegaan op specifiek dierlijk gedrag en hoe je daar als bezoeker van de (onder)waterwereld mee moet omgaan c.q. op moet reageren.


DAN Automated External Defibrillation
Hierbij wordt duikend en niet duikend publiek getraind in het gebruik van de AED die in aansluiting op de reeds gestarte reanimatie (cursus voorvereiste) van het slachtoffer van de “sudden cardiac arrest = de plotselinge hartstilstand” de kans op terugkeer / herstel van de overledene; mits tijdig aangesloten en geactiveerd; een grotere slagingskans geeft. In het kader van de zorgplicht , whvbz en het arbo besluit, een must voor dezelfde doelgroep van verantwoordelijken in , op en om het water.

DAN Medical Oxygen Rebreather
Deze cursus is met name toegespitst op situaties waarbij het bereiken van de kust of een recompressiekamer enige uren in beslag neemt en de zuurstofvoorraad beperkt / ontoereikend is. De medische zuurstof rebreather is een systeem wat is ontwikkelt om hoge concentraties zuurstof toe te dienen; ca. 8 uur lang; waarbij gebruik wordt gemaakt van een beperkte cylinder inhoud. Het gaat hierbij om het toedienen van medische zuurstof aan een bij bewustzijn zijnde ademende duiker. Omdat de medische zuurstof door het slachtoffer in- en nadien het restant uitgeademd moet kunnen worden. In deze cursus leer je deze set te monteren en toe te passen. Mede hierdoor wordt een extra veiligheidsmarge ingebouwd voor het duiken op afgelegen locaties.


DAN Diving Emergency Medical Provider (Demp)
Dit is een ca. 2 daagse combinatiepakket cursus van de opleidingen Oxygen provider, HMLI en AED. Praktisch als u op voorhand al weet dat u meerdere cursussen wilt gaan volgen.


DAN Dive First Responder (Dfr)
Een 2 daagse cursus die als aanvulling op de Demp combinatie ook nog het Advanced oxygen provider pakket behelst. Met name voor cursisten die dus ook speciale beademingsapparatuur opties onder de knie willen krijgen vanwege de wens tot- of de aanwezigheid van deze apparatuur in de medische zuurstofkoffer.


NB.

Cursussen worden aangeboden via open inschrijving.

Bij redelijke aantallen kan een cursus ook “in company” worden verzorgd.
Alle cursussen worden afgerond met een theorie- en praktijkexamen en als cursist blijf je naderhand eigenaar van het cursistenpakket.

Om ‘up-to-date’ te blijven is het noodzakelijk jaarlijks een nascholingstraject te volgen. Vanzelfsprekend adviseren we je via ons DAN member te worden, waarmee je verzekert bent van alle DAN lidmaatschapsvoordelen.

Wij maken graag een offerte op maat voor u!

MFFA ® Europe instructeurs

De kracht van dit product is dat het vooral praktisch relevant is.

MFFA ® Facilitator cursussen
 

Expliciet toegespitst op de praktijk, met “hands-on-practice”, met voor de instructeurs een zeer handzame instructeurs manual en les ondersteunend systeem dat 1:1 gerelateerd is aan het rijk geïllustreerde en complete cursistenboek.

Er wordt gebruik gemaakt van activerende didactische werkvormen; waarbij gewerkt wordt met praktijk scenario’s en onderling wisselende taken binnen de 3-tallen van hulpverlener, coach en patiënt.(slachtoffer). De ehbo / bls / cpr / aed instructeur is middels het specifieke 5-stappenplan intermediair met een duidelijke coach functie.

De lesstof is cumulatief van opbouw en wordt aangeboden in een stressarme, ontwikkeling en een opbouw van zelfvertrouwen gerichte werksfeer.

Er is altijd sprake van het gebruik van de meest recente richtlijnen van toonaangevende organisaties als ERC, ILCHOR,..etc. Tevens geheel conform arbo / bhv / IKK / whvbz – criteria.

U voldoet dus aan alle criteria om ehbo opleidingen aan te kunnen bieden aan lifeguards, toezichthouders zwembaden, zwembadmedewerkers, bhv – ers, watersporters, etc.

​Maar ook binnen de regeling IKK ten behoeven van gastouders en medewerkers in het kinderdagverblijf of voor de burgerhulpverleners ten behoeve van de inzet binnen hatslag.nu..

 

Als docent L.O. of Sportdocent kunt u deze cursus ook op uw eigen opleiding / school aanbieden en uw leerlingen daarmee aan een Internationaal geregistreerd ehbo diploma helpen t.b.v. stages, sportieve kampbegeleiding, etc. Want ook daar geld de zorgplicht en wil je goed voorbereid zijn.


De medische en didactische autorisatie van cursus inhoud en methodiek is in handen van medische en onderwijskundige specialisten op dit terrein.


 

Opties


Zie cursusaanbod op de website www.mffaeurope.nlVervolg
 

Indien u na het succesvol doorlopen van MFFA ® Europe  instructeurs cursus en assesment dit cursusaanbod als zelfstandig instructeur in uw eigen onderneming of als instructeur werknemer “in company” bij uw eigen werkgever wilt aanbieden, zal er een MFFA ® EuropeTrainingscentrum en MFFA ® Europe licentie agreement worden aangegaan. Wilt u deze stap nog niet maken dan kunt u ook kiezen voor deelname in een MFFA ® Europe -netwerk (reeds bestaand trainingscentrum) of ons eigen netwerk.

PADI Duikleraar

Divemaster cursus

Wil je van je duikhobby je beroep maken dan is de PADI divemaster cursus de juiste stap op weg naar je eerste duikkader niveau, waarmee je andere duikers zelfstandig of onder toezicht van een instructeur mag trainen en/of begeleiden.

Vanzelfsprekend zijn er een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen, om aan deze duik kadertraining van PADI te kunnen deelnemen. Wij weten echter zeker, dat wanneer je daaraan kunt voldoen, je een dijk van een training tegemoet gaat, waarna de duikbranche, wereldwijd tot je werkterrein kan gaan behoren.

Naast de verdieping van je theoretische duikkennis, zal er ook veel aandacht besteed worden aan je beoordelingsvermogen en instructiekwaliteit van deelnemende cursisten gedurende de theorie – en praktijk sessies van de gangbare PADI recreatie -duik programma’s.

Na succesvolle afronding zetten we je natuurlijk graag in voor de begeleiding van onze eigen duikopleidingen tijdens reguliere cursussen, duiktrips en duikkampen of…vind je via ons dan wel zelfstandig, zelf je weg naar collega duikbedrijven waar je bijvoorbeeld je stages hebt doorlopen. Dat kan natuurlijk zowel in Nederland als in het buitenland zijn.

Uiteraard lonkt dan de PADI Open Water Scuba Diving Instructeur cursus.

Maar dat komt ons inziens later; nu eerst veel ervaring opdoen!

Assistent Instructeur / Instructeur

Heb je niet de tijd of mogelijkheid gehad om als divemaster veel ervaring in de duikbranche op te doen met een baan in binnen – of buitenland, dan zul je op een andere manier bekend moeten raken met de vele facetten die duikinstructie volgens de PADI standards inhoud.

Zo’n gewenste en aanbevolen tussenstap tussen divemaster en het deelnemen aan een IDC, is de PADI assistent instructeurs cursus. Je gaat hierin zelfstandig en/of onder (in)direct toezicht van de staf instructeur, lesdelen verzorgen uit het reguliere duikcursus aanbod, om jezelf als het ware spelenderwijs, te perfectioneren in de door de PADI gewenste lesgeefkwaliteiten.

Al met al, een zeer degelijke voorbereiding op je deelname aan een IDC. Wij staan daarbij persoonlijk borg voor het waar nodig, bijspijkeren van je vaardigheden, zodat je goed voorbereid en met de juiste competenties op iedere terrein uit de startblokken kunt tijdens de Instructor Development Course, als voorloper op de uiteindelijke Instructor Evaluation.

Om PADI OWSD Instructeur te kunnen worden, moet je dus een meerdaags programma volgen waarin je wordt getoetst en aanvullend klaargestoomd voor de eindronde : de I.E.

In dit professionaliseringstraject, dat we natuurlijk het PADI GO PRO programma noemen, laat je zien tot de top te behoren en dat je, met hier en daar met wat puntjes op de i gezet door de IDC Staff Instructor of Course Director tijdens de door hen geleide IDC, klaar bent om dat ook te gaan bewijzen.

In overleg met PADI Europa komt er een Instructor Examiner afgereisd naar de IE locatie en op een vooraf afgesproken datum en tijd ga je in een 2- daags programma; de I.E.; met andere kandidaten aan de bak om te laten zien dat je het waard bent om PADI Instructor te mogen worden. Onvoorziene zaken daargelaten, wordt dit je startbewijs voor een Internationale carriëre in de recreatie duiksportbranche.

Master Scuba Diver

Na de AOWD en/of Rescue Diver cursus wil je je natuurlijk graag verder perfectioneren in je duikvaardigheid en je kunt daar meerdere methodes toe benutten. Naast het zelfstandig duiken met je buddy, adviseren wij je met begeleiding van ons instructeurs netwerk, te kiezen voor die specialties die het beste passen bij jouw individuele interesse en taakstelling.

Enerzijds kun je heel ver doorgaan in je specialisaties op een of twee terreinen, zoals bijvoorbeeld de combinatie van diepduiken en wrakduiken. Anderzijds kun je voor een zeer brede specialisatie kiezen, uit oogpunt van je wens om later de PADI duikkader cursussen te gaan volgen, omdat je zelf duikinstructie wilt gaan geven.

Hoe het ook zij, met het volgen en succesvol afronden van meerdere PADI specialties kun je de PADI Master Scuba Diver rating behalen; een bewijs van uitgebreidere duikbekwaamheid en duikkennis op recreatie duikniveau in meerdere PADI specialties.

De opties die wij onder andere aanbieden betreffen:

 1. Diepduiken: Ervaring met druk, koude, minder zicht en duikfysiologie, etc.

 2. Nachtduiken: Ervaring met (geen) licht, logistiek, communicatie, etc.

 3. Navigatie: Ervaring met kompas, orïentatie, buddy contact, etc.

 4. Opsporen en Bergen: Ervaring met kompas, logistiek, touwknopen, hefballon, etc.

 5. Stroomduiken: Ervaring met getijden, buddy contact, logistiek, etc

 6. PPB: Ervaring met uittrimmen, ademhaling, materiaalkennis, etc.

 7. Wrakduiken: Ervaring met kompas, ligging, logistiek, risico’s,…etc.

 8. Multilevel: Ervaring met tabel rdp – wheel , computer, uittrimmen, etc.


Het klinkt misschien wat droogjes maar de praktijk is zeker nat en de moeite waard dus!

bottom of page