top of page

Evacuatie

Ontruimingsoefening

De wettelijk voorgeschreven jaarlijks te houden ontruimingsoefening is de kroon op het werk van de bedrijfshulpverlening organisatie. Hieruit blijkt of de opgestelde bedrijfsnoodplan procedures en het daarin vervatte ontruimingsplan in de praktijk van een in scene gezet calamiteiten scenario, daadwerkelijk succesvol is.

Vanzelfsprekend zit hier een opbouw in, zodat zowel leidinggevende als uitvoerende middels een getrapte moeilijkheidsgraad door de jaren heen, op basis van de praktijkervaring en via door evaluaties bijgestelde processen, hiermee vertrouwd en getraind kan raken en blijven.

Tijdens de ontruimingsoefening leren leidinggevenden en uitvoerders de ontruimingsplan stappen in praktijk te brengen. Genomen beslissingen en uitgevoerde stappen worden nadien uitvoerig geevalueerd en waar nodig wordt het plan daarmee bijgesteld.

Procedure

  • Voorbespreking met de scenario spelers

  • Voorinformatie verstrekking aan de uitvoerende in de bhv –organisatie

  • Het optreden van de in – scene gezette calamiteit

  • Schriftelijke verslaglegging van de stappen van de bhv- organisatie

  • Beëindiging van de ontruiming

  • Evaluatie en nabespreking van de oefening schriftelijk advies aan de bedrijfsleiding

Opzet

  • Maximale tijdsduur 1 dagdeel

  • Uitvoering is alleen zinvol op uw eigen bedrijfslocatie

  • Er is altijd een voorbespreking met leidinggevende

  • Registratie / administratie is noodzakelijk en gewenst

bottom of page