top of page

Advies

Binnen het Arbo-/ Bhv- / Veiligheidsbeleid is de spreekwoordelijke ‘er zijn velen wegen die naar Rome leiden’ zeker van toepassing.

Of dit een goed geplande reisweg naar dit reisdoel of …een lijdensweg wordt, is uiteraard van veel factoren afhankelijk.

Wij gaan hierbij uit van een grote mate van zelfbepaalde zelfverantwoordelijkheid van de opdrachtgever, want alleen een door de eigen organisatie breed gedragen veiligheidsbeleid uiteraard gebaseerd op de nieuwste richtlijnen, kan resulteren in een praktisch werkbaar systeem. Onze rol hierbij is informerend, verwijzend, (bij)sturend en coachend.

Daar voor integrale zorg en veiligheid naast de bestaande regelgeving met name de individuele betrokkenheid op zowel uitvoerend als leidinggevend niveau van essentieel belang is voor het welslagen van zulke trajecten, gaan wij uit van verifieerbare, heldere en duidelijke informatie. Gebaseerd op maatgevende factoren, regelgeving en…een grote portie gezond verstand.

Uit oogpunt van respect voor de aangetroffen bedrijfscultuur , de gewenste continuiteit van de bedrijfsvoering en de eis te voldoen aan de criteria van toezichthoudende / inspecterende instanties op dit terrein, gaan wij hierbij altijd uit van de normstellende documentatie op de specifieke terreinen. U hoeft daarbij niet roomser te zijn dan de paus, maar wij sturen u ook niet met een kluitje in het riet; kortom maatwerk op locatie niveau.

Mocht u ondanks onze adviezen en offerte anders beslissen, dan is dat uiteraard uw goed recht en dienen wij uw eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid te respecteren. Wij doen echter geen concessies op het terrein van onze adviezen aangaande uw veiligheid.

 

Kortom; betaalbare kwaliteit door maatwerk.

bottom of page