top of page

Vluchtweg tekeningen

Tijdens een noodgedwongen ontruiming van een gebouw maakt u gebruik van een vluchtwegroute. Deze vluchtwegroute wordt aangegeven via de noodverlichting en moet mogelijk en zichtbaar zijn vanaf de plaats waar u zich op dat moment bevindt. Zowel tijdens een oefening als “in het echt”.

Om die plaats waar u zich op dat moment bevindt, te kunnen bepalen en de meest gewenste vluchtwegroute vast te stellen, maakt u gebruik van de aanwezige vluchtwegtekening. Net als bij een plattegrond staat duidelijk gemarkeerd waar u zich op dat moment bent. Tevens dient die vluchtwegtekening in de kijkrichting te zijn ontworpen en opgehangen. Dat voorkomt desoriëntatie!!

Een vluchtwegtekening is een plattegrond van een object voor de daar aanwezige personen, bedrijfshulpverleners en de professionele hulpverleningsdiensten.

Hierop worden duidelijk aangegeven:

  • De vluchtwegen

  • De nooduitgangen

  • De kleine blusmiddelen

  • EHBO voorzieningen.

Dit alles ter bevordering van een snelle en verantwoorde evacuatie van de aanwezige personen. Vanzelfsprekend maken deze vluchtwegtekeningen onderdeel uit van het bedrijfsnoodplan.

bottom of page