top of page

Bedrijfshulpverlening

Acute zorgverlening (eerste hulp)

 

Tijdens de BHV module wordt de cursist via theorie en praktijk ingevoerd in de keten van overleven en oefent men de juiste stappen van de ‘levensreddende handelingen’ conform het professionele hulpverleningsprotocol bij het benaderen, beoordelen, het alarmeren en helpen van het aangetroffen slachtoffer. Deze bekwaamheid is bij ons automatisch gekoppeld aan de AED inzet, waarmee we de kans op een succesvolle terugkeer van het slachtoffer uit de aangetroffen noodzaak tot reanimatie / ‘hartstilstand situatie’; de klinische dood fase kunnen trachten te bewerkstelligen. Bij de standaard reanimatie inzet is die kans namelijk helaas uiterst gering.

Vanzelfsprekend is het van belang dat de hulpverlener ook leert werken vanuit het besef dat naast de bereidheid tot inzet, de eigen veiligheid en die van toeschouwers ook belangrijk is. Met name het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en een veilig protocol verkrijgen specifieke aandacht en training.

 

Cursus inhoud:

 • 5 Belangrijke punten bij inzet eerste hulp verlening

 • Benaderen en aanspreken slachtoffer ter vaststelling van het bewustzijnsniveau

 • Alarmering professionele hulpdiensten

 • Mond op mond / neus / stoma beademing en borst kompressies ( reanimatie) + AED

 • Verzorging bij verslikken / verstikking

 • Verzorging bij ernstige bloedingen / shock

 • Verplaatsingstechnieken

 • Eenvoudige verbandleer

Cursus duur:

 • 2 dagdelen van 4 klokuren

 • mede afhankelijk van het trainingsniveau van de cursist

Cursus examen:

 • Theoretische toets

 • Beoordeling individuele hulpverleningsinzet tijdens praktijk scenario’s

 

Brand, Kleine Blusmiddelen gebruik, Communicatie & Ontruimen

Bij de BHV module kleine blusmiddelen laten we de cursist na de theoretische informatie verstrekking, vooral praktisch oefenen in het toepassen van die kennis.

Op basis van de geleerde principes van de brand 3 – 5 hoek, de diverse brandtypes en bijbehorende blusmiddelenkeuze en het in acht nemen van de regels voor eigen en andermans veiligheid bij het benaderen van een brandhaard of risicovolle situatie wordt nadrukkelijk realistisch geoefend.

De BHV –er wordt getoetst op inzetbekwaamheid bij het aangegeven scenario. Dat impliceert de juiste inschatting van het risico, type brand, gewenste blusmiddel en noodzakelijke actie.

 

Cursusinhoud:

 • Brand 3-5 hoek

 • Brand stadia / classificatie

 • Beperken en bestrijden

 • Blusmiddelen

 • Veiligheid

Cursus examen:

 • Theorietoets

 • Praktische vaardigheid tijdens oefeninzet

Cursusduur:

 • 2 dagdelen

Communicatie en ontruiming

Wordt meestal geïntegreerd aangeboden met ‘Kleine Blusmiddelen’ (zie boven).

KLIK: Beeindiging regeling eenheidsdiploma ehbo [pdf]

bottom of page