top of page

Reanimatie

Zelden wordt er zoveel onzin uitgestort over de argeloze lezer met de ca. 5 jaarlijkse kennisgeving van het feit dat de reanimatierichtlijnen weer zijn aangepast. Te pas en te onpas bent u als hulpverlener of instructeur ineens weer verplicht tot allerhande na- en bijscholingscursussen en wat dies meer zij. Helaas wordt je daarbij zelden beargumenteerd geïnformeerd over de noodzaak tot- of motivatie voor- deze ERC / NRR reanimatierichtlijn wijziging.

Even de zaken op een rijtje.

  • De voorlaatste ERC richtlijn wijziging is gepubliceerd in 2015. Dus dat is alweer 6 jaar geleden!

  • De eerstvolgende mogen we dus verwachten in 2020.

  • De NRR versie hiervan voor het Nederlands taalgebied geeft dan vaak helaas weer een vragende blik van wat is daar nu weer afwijkend in t.o.v. de rest van Europa ?

  • ERC richtlijn wijzigingen zijn altijd gebaseerd op voortschrijdend medisch inzicht.

  • Voorafgaand geleerde skills zijn daarmee niet FOUT. Maar de 'evidence based' aanbevelingen zijn wèl beter !  

  • Richtlijnen zijn ook geen wet. En als Eerste Hulpverlener moet je altijd je gezonde verstand blijven gebruiken en de eigen veiligheid in acht blijven nemen.

  • Trainingsinstanties die Europees en professioneel werken, hebben; op basis daarvan; hun aangepaste lesmaterialen natuurlijk nu reeds in aangepaste vorm beschikbaar.

bottom of page