top of page

Opleidingen

Opleidingen, cursussen, trainingen, updates, herhalingen, etc. worden verzorgt in onze Trainingscentra of op uw eigen locatie “in company”, indien die locatie zich daartoe leent.

Vanzelfsprekend wordt hierbij enerzijds uitgegaan van wat de cursist al beheerst en anderzijds wat de regelgeving en branchevoorschriften vereisen / voorschrijven.

Met betrekking tot de examinering volgens de persoonscertificatie als bewijs van individuele vakbekwaamheid (na een geheel onafhankelijk examen) is de gekozen vooropleiding, les vorm of het door de cursist gebruikte lesmateriaal niet relevant.

De juiste voorbereiding daartoe vinden wij echter zelf nog altijd 'hand's on practice' dus iets leren door het ook daadwerkelijk te doen.

Cursus inhouden worden op een professionele en moderne wijze gepresenteerd en zijn individueel gecentreerd, daar de individuele vakbekwaamheid van de cursist om te voldoen aan de geformuleerde criteria / eindtermen, als gave/opgave, maatgevend is voor de gewenste lesinhoud en didactische werkvorm.

 

Het competentie gericht leren en de onlosmakelijk daaraan gekoppelde competentie gerichte toetsing ter bepaling van de begin – / eindsituatie van de cursist is geheel conform de nieuwste onderwijskundige innovaties. 

Behaalde competenties ontslaan de cursist nooit van het op peil houden van die competenties.

Uiteraard staan wij u graag ter zijde bij het vaststellen van de noodzakelijke en gewenste keuze in cursusaanbod, cursusinhoud en de cursusplanning.

 

Indien u zelf instructie wilt gaan geven, kijk dan bij onze Instructeur Opleidingen.

bottom of page