top of page

AED/burgerhulpverlener

Leren defibrilleren met een A.E.D.

Inleiding

E.M.E. had voor de Benelux; dus ook in Nederland; beginjaren '90 de absolute primeur in het aanbieden en verzorgen van AED cursussen voor leken hulpverleners. Toen de importeur(s) nog worstelde met het imago van de AED en de opleidingswereld en het werkveld met het vermeende “verbod” voor toepassing door leken hulpverleners, door mis -interpretatie van de BIG –wet volledig mis kleunde, waren wij hiermee al ruimschoots aan de slag, met Internationaal erkende en geregistreerde AED les – en leermiddelen voor zowel algemeen gebruik als met een luchtvaartversie.

Geen wonder, want één van onze toeleverende bedrijven op het gebied van dit AED opleidingsmateriaal was gehuisvest in de U.S.A. Waar zowel AED materiaal als opleidingen toen der tijd reeds volop hun bestaansrecht hadden verworven.

Hoe het ook zij en al onze inspanningen ten spijt, hebben landelijk bekende organisaties de implementatie van deze zeer praktische noviteit, om hun moverende redenen aan de samenleving onthouden. Als nu heden ten dage door de beschikbare spreiding en aanwezigheid van AED’s , gebaseerd op wetenschappelijke uitspraken en voorzichtige schattingen, dit circa 1600 levens op jaarbasis scheelt (1: 10 slachtoffers halen we terug) kunt u zelf berekenen welke wellicht bij tijdig ingrijpen te voorkomen persoonlijk individueel leed en schade, door dit halsstarrige beleid is aangericht over die periode van 8-10 jaar. Temeer, daar er door al die jaren aan klinisch onderzoek niet veel wezenlijk nieuws onder de zon is bijgekomen in de toepassing en het gebruik van deze apparatuur, kort door de bocht eigenlijk alleen maar meer van hetzelfde. De tijdige AED inzet via lekenhulpverleners is daarmee dus aan 160.000 mensen onthouden !!

Net als binnen het BHV traject zien we helaas maar voorspelbaar, ook nu met de AED markt een wildgroei aan aanbieders van apparatuur , certificaten en opleidingen. Toen was het geen markt …en de laatste tijd (b)lijkt de een nog meer erkend en gecertificeerd dan de ander. En..oh,oh,oh, wat zijn ze ineens allemaal deskundig, onafhankelijk certificerend opleidingsspecialist en ... betrokken met uw zorgplicht!

De AED brengt bij de juiste plaatsing en toepassing het hart niet aan de gang, maar zet het vreemde ritme ( o.a. kamer fibrilleren ) juist stil, door middel van de elektrische impuls; waarbij we hopen dat we er tijdig genoeg bij waren en het hart als het ware wordt ge -reset en zijn eigen natuurlijke ritme weer oppakt.

Vanzelfsprekend is de A.E.D. geen wondermiddeltje tegen alle hartfalen maar het nut en de noodzaak waren toen en nu onomstotelijk bewezen. Dit schokkastje alleen is uiteraard niet voldoende.

Het dient uiteraard geïmplementeerd te worden in een netwerk van preventie, service, onderhoud en realistisch trainen in het gebruik ervan. Bij voorkeur ingebed in een ‘heart safe regio’ opzet, zoals dat over de grote plas en nu ook mondjesmaat in Nederland gebeurd. Maatschappelijke gegevenheden (voeding keuze en eetpatroon, geringe hoeveelheid dagelijkse lichamelijke inspanning, leefstijl ,…etc.) dienen hierbij natuurlijk ook niet buiten schot te blijven, want anders blijft het dweilen met de kraan open.

Noodzaak tot opleiding?

Afhankelijk van de door uzelf of door uw organisatie, bedrijf, instelling aangeschafte AED apparatuur versie, is het werken met de AED een fluitje van een eurocent. Verschillen tussen de apparatuur in bediening en gebruik zijn echt marginaal te noemen. Maar je moet het natuurlijk wel even weten en daadwerkelijk beoefend hebben.

Daarnaast staat het “kunstje”niet los van een totale hulpverleningsketen en het daarvoor te volgen protocol conform de “chain-of-survival”. De bediening is eenvoudig, maar de stappen in het protocol met de bijbehorende alarmering, check’s en gestarte reanimatie in afwachting van de komst van het beschikbare AED apparaat op locatie en de mobiele AED apparatuur van de professionals, dient goed beheerst te zijn. Daartoe volgt men een AED cursus met een korte theoretische en grote praktische component door inzet bij realistische trainingsscenario’s.

Motieven voor opleiding

Het eigen maken van “skills” is een praktisch gebeuren en dat leer je niet door een ELO aanbod. Een beelddrager kan je uiteraard wel een voorstelling geven over de te ondernemen handelingen. Maar het vereist dus altijd praktische inzet en daadwerkelijke toepassing van hierbij mogelijke scenario’s op de pop.

Daadwerkelijke hulpverlening verloopt “automatisch” indien men zich tijdens de cpr / aed training sessies volop heeft kunnen oefenen in de mogelijkheden , beperkingen en toepassingen tijdens realistische trainingsscenario’s.

 

Succesvolle inzet en de positieve bevestiging hiervan door uw mede cursisten en coach tijdens de cursus, versterken uw zelfvertrouwen en motivatie in bereidheid tot support bij een “echte hartstilstand”.

Toepassing in de praktijk kan ook leiden tot gevoelens van frustratie, machteloosheid of zelfverwijten. Ook dit komt tijdens de cursus aan bod en u leert hieromtrent enige afstand te nemen en de relativiteit hiervan in te zien en de juiste stappen te nemen indien u hiermee niet uit de voeten kunt.

Succesvolle afronding van de Burgerhulpverlener / AED basiscursus of AED herhalingscursus levert u het certificaat Burgerhulpverlener op.

Cursus inhoud:

 • Stop zeer ernstige bloedingen

 • Achtergronden en informatie over hartproblemen, kamerfibrilleren en het gebruik van de aed

 • Hulpverleningsprotocol ( a-b-c..) en het gebruik van de aed in diverse scenario’s

 • AED kennis, probleem oplossing, onderhoudsvereiste en andere overwegingen

 • Hoe je aan te melden bij Hartslag.nu

 

Cursus opzet:

 • Er wordt per instructeur met maximaal 12 cursisten gewerkt

 • Er wordt geoefend met 3-tallen in de wisselende rollen van coach, hulpverlener en patiënt

 • Er is sprake van activerende didactische werkvormen

 • Er wordt gewerkt aan de hand van 'coöperative learning' scenario’s

 • Er wordt gebruik gemaakt van beelddragers, uw eigen lesmethodeboek met naslagwerk informatie, diverse types cpr -poppen  en aed apparaten in praktische scenario’s

 • Er wordt actuele onderwijskundig en medisch geautoriseerde lesstof gepresenteerd in een stressarme en laagdrempelige omgeving. Hetgeen bijdraagt tot een efficiënte ontwikkeling van individuele kennis, vaardigheid en zelfvertrouwen.

 • Er wordt afgerond met een zowel theoretische als praktische toets die bij succes, resulteren in het aed certificaat van de betreffende organisatie. In de meeste gevallen heeft dit een geldigheidsduur van 6/12 maanden.

 

Cursus duur:

 • Mede afhankelijk van de bij de cursist aanwezige voorkennis

 • Normaliter : 1 dagdeel van 3-4 lesuren van 60 minuten

bottom of page