top of page

Examenbureau

Volledig onafhankelijke examinering via persoonscertificatie NEN –EN –ISO -IEC 17024 (voorheen NEN-EN-45013) voor de toepassingsgebieden AED, BHV, CPR, EHBO, Kinder EHBO, EHBO voor duikers/waterrecreatie, EHBSO, Medical Oxygen Provider, Buitensport EHBO, ..etc.

• EME Examenbureau is hiervoor uw aangewezen partner.

EME maakt zich al jaar en dag sterk voor het toetsen van de individuele vakbekwaamheid van de cursist middels geheel onafhankelijke examinering. Belangrijke redenen daarvoor zijn de wirwar aan belangengroepen en ‘old boy’s netwerken’ op het terrein van EHBO , BHV en aanverwante terreinen.


Bekende organisaties claimen erkend, onafhankelijk en certificerend instituut te zijn en publiceren dit te pas en te onpas in de door henzelf uitgegeven bladen, waardoor onterecht de mening ontstaat dat dit ook daadwerkelijk zo is. Als klap op de vuurpijl meent men zich dan ook nog te moeten opwerpen als nationale hoeder van onze veiligheid, centrale inspectie of zelfs toezichthouder op het niveau van opleidingen en trainingscentra van anderen : die nota bene zelf al decennia achtereen wel professioneel en conform nationale én internationale criteria werken.

Omdat het ons inziens niet getuigd van objectiviteit wanneer de eigen opleider of een niet onafhankelijke organisatie het examen zelf vast stelt en afneemt en zodoende de slager zijn eigen vlees keurt, is de onafhankelijke examinering een uitstekende optie.

Tevens voorkom je dat de cursist wordt gedwongen tot de keuze van een bepaalde opleiding, les middelen of onderwijsvorm. Hij / zij heeft dus de vrije keuze hoe zich voor te bereiden op de onafhankelijke toetsing van de vakbekwaamheid in de gewenste module. Net als bij het vaar – of rijbewijs kan men dus geheel zelfstandig kiezen hoe, waar en bij wie men zich wenst voor te bereiden middels zelfstudie, klassikale les, etc.

Zowel voor het opleidingsinstituut als voor de cursist ligt de toetsing van de beoogde kwaliteit en competentie aangaande het eindtermenniveau, dus bij de daadwerkelijke individuele competentietoetsing, tijdens het onafhankelijke vakbekwaamheid examen.

Vanzelfsprekend is de klant geholpen met een goed advies op basis van de RIE en de eigen vaardigheid / leerstijl van het personeel.

De cursist die tevreden is met het bestaande opleidingscentrum heeft uiteraard geen enkele reden om ineens elders zijn heil te gaan zoeken. Zeker niet als er nu wordt afgesloten met een onafhankelijk Europees erkend en geregistreerd persoonscertificaat voor nagenoeg dezelfde prijs, in plaats van een afgegeven “certificaat” ; bewijs van deelname; door hiertoe niet gecertificeerde instanties die zich wel als zodanig profileren.

EHBO doos

Examens

Ons aanbod in examens

Man typen op een laptop

Inschrijven

Voor een of meerdere examen(s)

bottom of page