top of page

Duik(sport)medische Keuring

Het is zowel voor de recreatieve duiker als de instructeur binnen recreatie duiksport- en beroepsorganisatie, die training en instructie van het duiken aanbieden, een absolute noodzaak en morele verplichting om zich jaarlijks medisch te laten keuren.

Naast de afgeleide verantwoording voor uw buddy of de cursisten, is de medische keuring natuurlijk een momentopname; waaruit blijkt of u op dat moment fysiek (nog) geschikt bent voor het uitoefenen van uw hobby / werk.

Daarnaast kunnen er ook eisen liggen vanuit de (reis) verzekeringsbranche of de beroeps- organisatie waarbij u als duik kaderlid en/of opleider bij bent aangesloten. Daartoe raadpleegt u het beste uw verzekeringspolis, beroepsorganisatie of tussenpersoon.

Zonder de reguliere huisarts te kort te willen doen, gaat het hier natuurlijk om een duik medische keuring,die uitgevoerd moet worden door een geregistreerde duiker arts.

Wij maken hiertoe gebruik van categorie B geregistreerde duiker artsen van de Koninklijke Marine. Deze artsen zijn bevoegd tot het in- en herkeuren van beroepsduikers.

Gedurende de duik medische keuring wordt er onder andere aandacht besteedt aan de navolgende onderwerpen;

  • (duik) medische geschiedenis van de duiker

  • controle van oren, hart en longen

  • bloeddruk

  • algehele fysieke conditie

  • evenwichtsorgaan

  • psychische gesteldheid

Voor het vastleggen van keuringen gaan wij uit van open inschrijving en zijn er bepaalde minimale aantallen te keuren duikers nodig om dit in te plannen.

Bij deze pagina vindt u ook een pdf – file: keuringsformulier, dat u zelf kunt downloaden en invullen. Gaarne samen met uw duiklogboek en geldig identiteitsbewijs op de keuringdag ingevuld meenemen.

NB 1. In 2004 is er een reeks normen gepubliceerd waarin staat aangegeven aan welke eisen een duikinstructeur en cursist moet voldoen om als zodanig geregistreerd te kunnen worden.

Zie www.nen.nl  ; klik aan op google en tik in : duikinstructeur. Nen-en 14413, Nen-en 14467, Nen-en 14153-1, Nen-en 14153-2, Nen-en 14153-3.

NB 2. Naast de norm, kunt u ook gewoon gebruik maken van het gezonde verstand.

 

Download hier het keuringsformulier.

bottom of page